Misschien ken je het gezegde “geef ze wortels om te groeien en vleugels om te vliegen“. Het slaat op ouderschap en over wat je je kinderen mee zou moeten geven.

Ik vind het ook een mooie spreuk om als leidraad te gebruiken bij het managen van een team. Ook als manager heb je volgens mij de taak om mensen te ondersteunen bij hun groei en om ze hun vleugels uit te laten slaan.

Controleren of dienen?

Als je graag wilt dat alles precies gebeurt zoals jij het hebt bedacht en als je gewend bent dicht op het proces te zitten en je medewerkers vaak te controleren, dan kan dat best lastig zijn. Een manager die medewerkers ruimte geeft om te vliegen is immers meer een coachend of dienend leider dan een controlerende manager.

Coachend of dienend leiderschap houdt in dat je accepteert, zelfs verwácht, dat mensen fouten maken. Het houdt in dat je hen bij een fout niet straft, maar in gesprek gaat over hoe je kunt ondersteunen bij hun groei. Het houdt in dat je vraagt welke oplossing iemand in gedachten heeft in plaats van direct klaar te staan met je advies. Het houdt in dat je accepteert dat er meer manieren zijn om tot een goed eindresultaat te komen en dat jouw manier niet de enig juiste is.

Situaties verschillen

In ziekenhuizen wordt bij een operatie een checklist afgewerkt. Het is bewezen dat het gebruik van zo’n checklist het aantal fouten sterk terugdringt en ook de meest ervaren chirurg is verplicht de checklist te gebruiken.

Een professionele chirurg weet dat dit de kwaliteit van zijn werk ten goede komt en zal dan ook nooit zeuren over het gebruik van de checklist. Hij begrijpt dat voor het welslagen van de operatie strikte procedures nodig zijn.

Wanneer ik het heb over je mensen de ruimte geven om te vliegen bedoel ik niet dat je het aan hen overlaat om zich wel of niet te houden aan dit soort voorschriften. Natuurlijk niet. Situaties verschillen, soms moet het precies zoals het is voorgeschreven, maar heel vaak leiden er meer wegen naar Rome.

Is dat niet soft?

Coachend of dienend leiderschap is niet hetzelfde als soft zijn. Als manager heb je nog wel degelijk een taak. Zo geef je richting en heb je het met je medewerkers over richtlijnen waar jullie je met z’n allen aan houden. Ook als het gaat over resultaten, is het geen vrijheid blijheid. Waar het om gaat is dat je niet onnodig zaken oplegt, maar op een volwassen manier met elkaar omgaat.

Een paar suggesties om je op weg te helpen

Wil jij jezelf ontwikkelen tot een meer coachende manager, dan heb je misschien iets aan deze suggesties:

  • Vraag, als iemand bij je komt voor advies, of hij zelf al heeft nagedacht over een oplossing. Vul de oplossing niet aan, geef ook niet direct je mening erover, maar vraag door en laat hem zélf nadenken.
  • Als je werkoverleg meestal vooral een monoloog is door jou, laat het dan eens organiseren en voorzitten door iemand uit het team. Grijp niet in als het (in jouw ogen) fout gaat, maar evalueer achteraf en vraag hoe het team het ervaren heeft. Vraag hen ook hoe het volgens hen beter kan.
  • Draai je beoordelingsgesprek eens om. Vertel niet meteen hoe jij het functioneren van je medewerker beoordeelt, maar vraag haar hoe zij zelf vindt dat het de afgelopen tijd ging. Je kunt zelfs je medewerker vragen ook zelf het beoordelingsfomuler in te vullen.
  • Schrijf niet zelf het jaarplan, maar vraag je medewerkers het deel dat gaat over hun verantwoordelijkheidsgebied voor te bereiden. Ga dan in gesprek hoe je het samen tot een geheel kunt maken.

Wil je leren hoe je een betere leidinggevende kunt worden, dan kan ik je mijn e-cursus Leidinggeven  aanraden.

Vleugels om te vliegen
Getagd op: