Franq Coaching is ingeschreven bij de KvK  onder nummer 64952053.

Voor mijn diensten hanteer ik de volgende voorwaarden. Lees ze rustig door, zodat je weet waar aan toe bent. Is er iets niet duidelijk, vraag het dan gerust.

Coaching en intervisie

Voor de start van een coachings- of intervisietraject spreken we samen af wat er wel en wat er niet onder de opdracht valt. Ook bespreken we duidelijk wat het tarief voor de dienst is. Deze afspraken leggen we schriftelijk vast, zodat er geen misverstand over kan bestaan.

Factuur en betaling

Bij de workshops vraag ik je vooraf te betalen. Zodra je betaald hebt, is je inschrijving definitief. Mocht de workshop niet doorgaan, dan krijg je het inschrijfgeld retour.

Voor diensten op maat spreken we vooraf af wanneer je de factuur kunt verwachten. Je hebt twee weken om die factuur betalen. Prijzen op de website zijn altijd exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Afspraken nakomen

Van mijn kant zal ik er alles aan doen om onze afspraken na te komen. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, dan laat ik je dat weten. In een dergelijk geval zal ik mijn uiterste best doen samen met jou tot een goede oplossing te komen.

Ik verwacht dat ook jij je afspraken nakomt. Voor zover dat binnen je mogelijkheden ligt uiteraard. En dat je je, mocht het zover komen, inspant om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Afspraken afzeggen

We spreken samen af wanneer we een gesprek of een bijeenkomst hebben. Het kan voorkomen dat je die afspraak moet afzeggen. Doe dit alstjeblieft niet later dan 24 uur vóór de afspraak. Doe je het later of ben je er niet op de afgesproken tijd, dan breng ik de afspraak in rekening.

Zelf zal ik een afspraak alleen in echte noodgevallen afzeggen en het je dan zo lang mogelijk van tevoren laten weten. In een dergelijk geval overleg ik met je over een nieuwe afspraak.

Ben je niet tevreden?

Ik ga ervan uit dat je het laat weten als er iets is. Uiteraard zal ik dat van mijn kant ook doen. Een traject vroegtijdig beëindigen kan alleen als we het daar samen over eens zijn.

Komen we tot de conclusie dat we het traject beter kunnen beëindigen en heb je vooruit betaald, dan krijg je het geld terug van de gesprekken of bijeenkomsten die je nog tegoed had.

Hoe ik met je wil omgaan

Kortom, ik beloof dat ik eerlijk, redelijk en met respect met je zal omgaan. Dat verwacht ik ook van jou.