Als leidinggevende wil je dat het goed loopt in je team, je wilt dat je medewerkers zich goed voelen en dat ze goed kunnen presteren. Als manager heb je daar een belangrijk aandeel in. Je moet soms op je strepen staan en soms laten gaan. Menig manager die zich meldt voor persoonlijke coaching vindt dat moeilijk.

Strepen op je mouw

Bij de politie en in het leger geven strepen op het uniform de rang aan van de drager ervan. De uitdrukking “op je strepen staan” verwijst hiernaar en betekent zoiets als “de macht uitoefenen die je uit hoofde van je functie hebt”.

Als manager heb je, figuurlijk, ook dergelijke strepen. Je functie houdt in dat je leiding geeft aan je medewerkers. In “normale” organisaties is het echter niet zo dat dat betekent dat je iedereen heen en weer kunt commanderen. Dat wordt niet gepikt. Gezag moet je verdienen, ook al staat er op je visitekaartje dat je manager bent.

Gezag moet je verdienen

Je verdient gezag door goed te luisteren naar je medewerkers en tegelijkertijd, als dat nodig is, op je strepen te staan. Als de balans daartussen goed is kunnen jullie onderling stevig discussiëren, worden gemaakte afspraken nagekomen en worden je beslissingen gerespecteerd.

Ben je te autoritair richting je medewerkers dan merk je dat doordat je eigenlijk nooit meer kritiek krijgt. Je krijgt geen weerwoord omdat mensen hebben geleerd dat dat geen zin heeft. Ze houden hun mond tegen jou, maar mopperen onderling.

Ben je te lief dan merk je dat doordat discussies eindeloos dooretteren of doordat mensen hun afspraken niet nakomen en er met de pet naar gooien. Je team neem dan een loopje met je.

Tips

Het is vaak een kwestie van aanvoelen wanneer je wél en wanneer juist niet op je strepen moet gaan staan. Een paar tips kan ik je daarbij wel geven:

  • Als je medewerkers afspraken die je in goed overleg hebt gemaakt, niet nakomen, móet je ze daarop aanspreken. Confronteer hen, maak afspraken over de volgende keer en neem maatregelen als het vaker voorkomt.
  • Bij beslissingen zul je luisteren naar adviezen van je medewerkers. Het is dan ook prima als er flink over gediscussieerd wordt. Als het tijd is om een beslissing te nemen, hak dan de knoop door. De discussie moet dan ook klaar zijn. Wees daar duidelijk in.
  • Moet je een moeilijke boodschap brengen, bijvoorbeeld omdat er hoog in de organisatie iets is besloten, wees dan niet autoritair. Praat met mensen en luister naar weerstanden. Laat je er niet door meeslepen. Blijf rustig, laat merken dat je hen begrijpt en kijk wat je wel en niet kunt doen.
  • Laat je niet door emoties meeslepen. Als je boos wordt, helpt dat niet. Houd het zakelijk, een beetje afstand tot de discussie helpt.
  • Wees rechtvaardig. Ook al kun je beter opschieten met de een dan met de ander, laat dit niet je oordeel kleuren.
Op je strepen staan
Getagd op: