Arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris, worden besproken in een arbeidsvoorwaardengesprek. Meestal wordt dit een tijdje na het sollicitatiegesprek en na een eventueel assessment gepland. Je weet dan wat de baan inhoudt en de werkgever heeft uitgesproken je graag aan te willen nemen. Je arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in je contract.

Het arbeidsvoorwaardengesprek  is een gesprek waarin je onderhandelt. Op de een of andere manier vinden vrouwen dat vaak moeilijk. Je doet jezelf echter tekort als je zomaar klakkeloos accepteert wat je krijgt voorgeschoteld. Bereid je goed voor en weet wat je (niet) wilt.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden

Behalve over primaire arbeidsvoorwaarden, gaat het gesprek ook over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat er, behalve over salaris, ook wordt onderhandeld over

  • het aantal uren dat je zult gaan werken en hoe die uren ingevuld kunnen worden (vaste tijden of flexibel),
  • aantal vakantiedagen,
  • vergoedingen, zoals voor ziektekosten of pensioen,
  • vakantiegeld, winstdeling, 13e maand en/of aandelen,
  • vergoeding van opleidingskosten,
  • onkostenvergoedingen, bijv. voor reiskosten of vergoeding van verhuiskosten,
  • een lease-auto,
  • andere extra’s, zoals bijv. een spaarloonregeling, levensloopregeling, vergoeding van een sportabonnement, enz.,
  • tijdelijke of vaste aanstelling.

Bereid je goed voor

Bereid je goed voor voorafgaand aan het gesprek. Weet wat wordt betaald voor vergelijkbare functies in vergelijkbare bedrijven. Je kunt hier achter komen door te surfen op internet, cao’s door te lezen of te vragen aan vrienden en bekenden die vergelijkbare functies vervullen.

Realiseer je dat je het sterkst staat in de onderhandelingen vóórdat je een contract tekent. Als je eenmaal bij een bedrijf werkt, is het een stuk moeilijker een hoger salaris of betere secundaire voorwaarden te bedingen.

Hoe pak je het aan

Over het algemeen komt de werkgever met een voorstel. Als dit je tegenvalt en niet over het salaris te onderhandelen valt, onderhandel dan over andere zaken. Je kunt bijv. afspreken dat de werkgever een opleiding vergoedt. Vergeet ook niet te vragen naar carrièremogelijkheden en naar toekomstige mogelijkheden op het gebied van salaris.

Wees realistisch en creatief. Als je geen of weinig werkervaring hebt, zal geen werkgever je meteen willen aanstellen als senior medewerker. Mogelijk valt er wel te praten over eenverhoging van het salaris na een half jaar bij goed functioneren.

En last but not least… laat alles goed vastleggen. En zeg je oude baan niet op vóór je het contract in huis hebt!

Om op te letten

Variabele onderdelen van je salaris

In commerciële bedrijven wordt vaak gewerkt met winstuitkeringen, e.d. In goede tijden kan zo’n uitkering hoog oplopen. Het lijkt daarom heel aantrekkelijk. Realiseer je goed dat in mindere tijden een winstuitkering als eerste wordt geschrapt. Een winstuitkering telt ook niet mee als het gaat om het salaris op basis waarvan je pensioen wordt vastgesteld. Ook bij het krijgen van een hypotheek, wordt een winstuitkering vaak niet of maar voor een deel meegeteld.

In commerciële functies heb je vaak een “target” dat je moet halen. Een deel van je salaris hangt dan af van het halen van je target. Ook hierbij komt het voor dat je om wat voor reden dan ook, je target niet haalt en dat dat deel van je salaris wegvalt.

Kortom… weet wat je doet als je een variabel salaris afspreekt. Zorg ervoor dat je niet in moeilijkheden komt in tijden dat je alleen moet rondkomen van het basissalaris.

Salarisschalen

De overheid en grote bedrijven hanteren salarisschalen. Functies zijn ingedeeld in een of meer schalen (vaak met een onderverdeling junior, medior, senior). Een schaal kent een minimum en een maximum salaris en een aantal treden. Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring word je in een schaal en op een bepaalde trede ingedeeld. Vaak ga je bij goed functioneren eens per jaar een trede in de schaal omhoog totdat je het maximum hebt bereikt.

Laat je goed informeren hoe met je carrièremogelijkheden zit. Hoe gaat het als je het maximum van de schaal hebt bereikt. Kun je nog een schaal omhoog in dezelfde functie of moet je daarvoor solliciteren.

Ook hier geldt weer: laat je niet verrassen en weet wat je tekent!

Tijdelijke of vaste aanstelling

Een werkgever neemt je in dienst voor bepaalde tijd (tijdelijk) of voor onbepaalde tijd (vaste dienst). In de wet is vastgelegd dat een tijdelijk contract twee keer kan worden verlengd. Als de werkgever daarna het contract nog een keer wil verlengen, ben je automatisch (als er minder dan drie maanden tussen de contracten zit) in vaste dienst.

Let op: Tenzij anders in het contract of in de CAO staat, kun je een tijdelijk contract na de proeftijd niet zomaar opzeggen. Je zit er dus aan vast voor de duur die genoemd is in het contract.

Proeftijd

In de meeste contracten wordt een proeftijd afgesproken. In de proeftijd kunnen beide partijen het contract zonder opzegtermijn beëindigen. Meestal geldt bij tijdelijke contracten een proeftijd van een maand. Het kan zijn dat hierover in de CAO andere afspraken zijn gemaakt. De maximum termijn voor een proeftijd is twee maanden. De proeftijd kan niet worden verlengd, ook niet bij ziekte.

Concurrentie- of relatiebeding

In sommige branches is het gebruikelijk een concurrentiebeding of een relatiebeding op te nemen in het contract.
Een concurrentiebeding houdt in dat je na beëindiging van je dienstverband niet bij de concurrent mag gaan werken. Een relatiebeding gaat minder ver. Daarin staat dat je na afloop van je dienstverband geen klanten van je oude werkgever mag benaderen.

Een concurrentiebeding moet redelijk zijn. Dat wil zeggen dat een concurrentiebeding het je niet onmogelijk mag maken een nieuwe baan te vinden. Een onredelijk concurrentiebeding kan door de rechter nietig worden verklaard. Ook de duur van het beding moet redelijk zijn. Een concurrentiebeding van langer dan een jaar houdt voor de rechter meestal geen stand.

Voor een relatiebeding ligt dat wat anders. Omdat het minder ver gaat dan een concurrentiebeding, wordt het ook minder snel door de rechter als onredelijk beschouwt.

Maar… Natuurlijk wil je liever niet naar de rechter over problemen met een concurrentie- of relatiebeding. Daarom… Teken geen contract waarin een onredelijk beding is opgenomen!

Onderhandelen over je contract
Getagd op: