Het Nieuwe Werken, je hebt er misschien wel eens van gehoord. Maar wat is het eigenlijk en waar komt het vandaan. Wat betekent het voor jou als jouw bedrijf Het Nieuwe Werken invoert. In dit artikel gaan we daar op in.

Wat is Het Nieuwe Werken?

In de meeste bedrijven is het werk georganiseerd rond het bedrijfsproces. Dat staat centraal. De inrichting van de organisatie, de techniek en de mensen worden beschouwd als “middelen” om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De nadruk ligt op het maken van winst.

In Het Nieuwe Werken ligt de nadruk op mens, op milieu én op winst. Dit worden ook wel de 3 p’s genoemd: people, planet, profit. Centraal staan hier de mensen die het werk moeten doen. De inrichting van de organisatie en de techniek zijn bedoeld om de mensen te ondersteunen.

Waar komt het vandaan?

De opkomst van internet

Voor het industriële tijdperk werkten mensen aan huis. Ze waren boer of ambachtsman. Toen de industrie opkwam gingen mensen werken in fabrieken. Ze werkten wanneer de machines aan stonden. Werk was gebonden aan tijd en aan plaats.

Ook toen meer en meer mensen administratief en dienstverlenend werk gingen doen, bleef werk tijd- en plaatsgebonden. Nog steeds ging je naar kantoor en je werkte van 9 tot 5. In veel bedrijven is dit nog steeds zo.

Technologische ontwikkelingen, met name de opkomst van internet, maakt het mogelijk te werken waar, wanneer en hoe je dat wilt.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Ook de arbeidsmarkt is veranderd. Eenvoudig werk is uitbesteed aan lage-lonen-landen. En dat geldt ook steeds meer voor minder eenvoudig werk. De vraag naar creativiteit en ondernemerschap stijgt, de nadruk komt te liggen op kenniswerk. Hiermee wil Europa zich onderscheiden van opkomende economieën.

Creativiteit en ondernemerschap worden belemmerd door oude organisatiestructuren. Wil je het maximale uit mensen halen, dan hebben zij een zekere vrijheid nodig.

Microsoft

Een van de eersten die zag dat werk in de toekomst er anders uit zou gaan zien, was Bill Gates, oprichter van Microsoft. Hij schreef in 2005 in een blog “The New World of Work” hoe door technologische vernieuwingen mensen efficiënter en productiever zouden kunnen werken.

Nog altijd is Microsoft een voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken.

Waarom voeren bedrijven het in?

Economie en globalisering

De economische groei in Nederland blijft achter bij die van bijvoorbeeld China. Eind 2010 was de economie van China gegroeid met 9,8 procent en de economie in Nederland met 2,4 procent.

Globalisering zorgt voor meer concurrentie en klanten zijn minder gemakkelijk tevreden te stellen. Ook zij hebben immers veel meer keus en beschikken over meer informatie om hun keuzes te maken.

Bedrijven kunnen zich niet meer onderscheiden door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Die zijn binnen de kortste keren voor al hun concurrenten ook beschikbaar.

Nadruk op kenniswerk en duurzaamheid

De nadruk komt te liggen op kenniswerk. En daarmee wordt het van belang talenten van medewerkers zo goed mogelijk te benutten.

In de oude organisatiestructuren gaat dat niet goed. De vollopende mailbox en de dagelijkse file zorgen ervoor dat veel mensen al moe zijn voor ze aan hun werk toekomen.

Daarnaast bestaat een groeiende weerzin tegen zelfverrijking aan de top van grote bedrijven en de schade die aan het milieu wordt toegebracht. De behoefte het “anders” te willen, komt op.

Het Nieuwe Werken in de praktijk

De medewerker centraal, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Voor ieder bedrijf zal dit anders zijn. Je kunt wel zeggen dat er een aantal zaken zijn die steeds weer terugkomen als bedrijven Het Nieuwe Werken invoeren.

Technologie

Door slim gebruik te maken van technologie, administratieve processen te automatiseren, informatie te digitaliseren (zodat iedereen er vanaf elke plek bij kan) en slimme communicatiemiddelen in te zetten, is het mogelijk te werken waar, wanneer en hoe je wilt.

Zo kun je thuiswerken (of in het park op een bankje), hele dagen of een paar uur, zodat je na de spits naar kantoor rijdt en via mobiele systemen contact houden met je collega’s.

Een andere verhouding tussen manager en medewerker

De ouderwetse controlerende manager past niet bij Het Nieuwe Werken. Managers gaan meer coachend leidinggeven. Manager en medewerker gaan op een volwassen manier met elkaar om en maken afspraken over resultaat, over output.

Je praat met je manager over wat je nodig hebt om die resultaten te halen, aan middelen maar ook over wat je van je manager nodig hebt en hoe je met elkaar zou willen omgaan.

Aan de andere kant wordt van jou verwacht dat je op een volwassen manier met die afspraken omgaat. “Vrijheid en verantwoordelijkheid” en “vertrouwen en loslaten”, het zijn sleutelwoorden die horen bij Het Nieuwe Werken. Zelf je tijd in delen en vaardigheden als timemanagement worden belangrijker.

Het kantoor en de organisatie

In traditionele bedrijven worden werkplekken voor ongeveer 70% van de tijd benut. Dit komt doordat mensen een dagje vrij zijn, of ziek, of naar cursus.

Bedrijven die Het Nieuwe Werken invoeren, richten ook de organisatie en kantoren anders in. De organisatie en het kantoor moeten het gemakkelijk maken samen te werken met je collega’s, ook met die van andere afdelingen.

In de praktijk betekent dat vaak dat je geen vaste werkplek meer hebt, dat er concentratieplekken zijn waar je rustig kunt werken en communicatieplekken waar je met anderen kunt overleggen.

En wat betekent het voor jou?

Bedoeling van Het Nieuwe Werken is dat je meer tijd hebt voor je “echte” werk en dat je niet meer wordt afgeleid door al te veel stoorzenders. Je kunt je creativiteit beter kwijt en wordt productiever. En als het goed is leidt die grotere vrijheid ook tot meer plezier.

Of dat allemaal echt zo is, ligt voor een groot deel ook aan jezelf. Het is belangrijk het jezelf ook te gunnen om te genieten van die vrijheid. Wil je overdag een wandeling maken omdat het zulk prachtig weer is, doe dat dan ook. Werken kan ook op andere tijden!

Het Nieuwe Werken
Getagd op: