Je krijgt met het UWV te maken als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Wat is het UWV eigenlijk en wat doet het UWV precies?

Wat is het UWV?

UWV betekent Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV is er om werknemersverzekeringen als WW, Wajong en WIA uit te voeren en doet dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat doet het UWV?

Het UWV voert werknemersverzekeringen uit, maar wat betekent dat precies? Globaal komt het erop neer dat het UWV zorgt voor

  • ondersteuning bij het vinden van werk en bij aan het werk blijven;
  • beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • verstrekken van uitkeringen;
  • en het beheren van gegevens over werk en uitkering van hun “klanten” zodat zij die maar één keer hoeven door te geven.

Als je werkloos wordt

Als je in loondienst bent ben je via de Werkloosheidswet (WW) verplicht verzekerd tegen werkloosheid. Je werkgever betaalt hier premie voor. Raak je je baan kwijt door ontslag of doordat je contract niet wordt verlengd, dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Of en hoe lang je recht hebt op WW hangt af van de periode die je hebt gewerkt.

Je krijgt alleen een WW-uitkering als je onvrijwillig werkloos bent. Als je zelf ontslag hebt genomen of een aangeboden verlenging van je contract hebt afgeslagen, ben je volgens de wet verwijtbaar werkloos en krijg je geen WW-uitkering. Wil je in aanmerking komen voor een WW-uitkering dan moet je je tijdig (binnen 1 week nadat je werkloos wordt) melden bij het UWV. Om je uitkering te houden moet je voldoen aan een aantal plichten, zo moet je bijvoorbeeld actief op zoek gaan naar werk. Het UWV helpt je daarbij, bijvoorbeeld via werk.nl waar je vacatures kunt zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen.

Ben je zelfstandig ondernemer, freelancer of zzp-er, dan ben je niet in loondienst en heb je bij gebrek aan werk ook geen recht op een WW-uitkering.

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt

Ook als je ziek wordt of arbeidsongeschikt, krijg je te maken met het UWV. Ook in dat geval heb je rechten én plichten. Verdiep je daar goed in om nare verrassingen te voorkomen!

UWV
Getagd op: